Přejít k obsahu


Aplikace pro HLA Laboratoř a TC (CELAB a CETRA)

Citace:
PRŮCHA, O., HOUDOVÁ, L. Aplikace pro HLA Laboratoř a TC (CELAB a CETRA). 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application for HLA Lab and TC communication (CELAB a CETRA)
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Průcha , Ing. Lucie Houdová ,
Abstrakt CZ: HLA laboratoř ČNRDD je využívána kooperujícími transplantačními centry pro další či verifikační typizaci nepříbuzného dárce. Na základě specifikovaných požadavků byla navržena a vytvořena aplikace, která automatizuje nezbytnou komunikaci mezi nimi (potřeba co nejdříve zpřístupnit každému TC informace o aktuálním stavu jimi požadovaných typizací dárců) . Základním požadavkem na aplikaci byla jednoduchá použitelnost a čitelnost pro uživatele obou stran tohoto procesu – laboratoře i pro TC. Výsledný systém se proto skládá ze dvou oddělených částí (jeden pro HLA Lab a jeden pro TC). Oba systémy jsou kompatibilní se všemi běžnými HTML prohlížeči. Bezpečnostní politika a přístupy k jednotlivým částem aplikace jsou založeny na citlivosti prezentovaných a používaných dat.
Abstrakt EN: CNMDR HLA lab is used by cooperating transplant centers for unrelated donor extended or verification typing. On the basis of specified requirements has been designed and created an application that automates the necessary communication between them. The basic requirement for application was simple usability and readability for users on both sides of the process - Laboratory and TC. The resulting system therefore consists of two separate parts (one for HLA Lab and one for TC). Both systems are compatible with all standard HTML browser. Security policy and accesses to the individual parts of the application are based on the sensitivity of the used and presented data.
Klíčová slova

Zpět

Patička