Přejít k obsahu


Tvorba doménové ontologie pro popis EEG/ERP experimentů

Citace:
JEŽEK, P. Tvorba doménové ontologie pro popis EEG/ERP experimentů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75, č. 108, s. S24 - S25. ISSN: 1210-7859
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creating a domain ontology to describe EEG / ERP experiments
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Petr Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Jeden z cílů nového vědního oboru, neuroinformatika, zabývající se vývojem neuroinformatických databází je, zajistit dlouhodobou udržitelnost experimentálních dat/metadat. Jako vhodný nástroj se jeví popsat jednotlivé neurofysiologické oblasti doménovými ontologiemi. Doménové ontologie jsou vyjádřeny jazyky tzv. Sémantického Webu. V této práci je navržena ontologii, která popisuje doménu EEG/ERP experimentů. Navržené mapování je implementováno v Sémantickém Frameworku.
Abstrakt EN: One of the objectives of neuroinformatics is the development of neuroinformatic databases. The aim of these databases is to ensure a long-term sustainability of experimental data / metadata. A suitable instrument seems to be a description of individual neurophysiolofical domains by the domain ontologies. Domain ontology languages are expressed by the so-called Semantic Web. In this work is proposed an ontology that describes the domain EEG / ERP experiments. The proposed mapping is implemented in the Semantic Framework.
Klíčová slova

Zpět

Patička