Přejít k obsahu


Návrh dynamického modelu opotřebení vybraných zařízení elektrárenských strojoven pro optimalizaci jejich údržby

Citace:
FLÍDR, M., JELÍNEK, L., FETTER, M., VORÁČ, P. Návrh dynamického modelu opotřebení vybraných zařízení elektrárenských strojoven pro optimalizaci jejich údržby. Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita, 2012. 11 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of Dynamic Model of Wear State for Selected Power Plant Engine Room Equipment for Maintenance Optimization Purpose
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Miloš Fetter , Ing. Přemysl Voráč
Abstrakt CZ: Cílem této zprávy je popsat dynamický model stavu jednotlivých zařízení strojoven energetických zařízení z hlediska opotřebení. Tento model bude součástí informačního systému pro podporu komplexní údržby vybraných energetických zařízení. Účelem modelu je predikce opotřebením zvýšené rizikovosti vzniku poruch v následujícím plánovacím období preventivní údržby na základě časového vývoje stavu opotřebení. Pro základní popis vlastností typů zařízení přímo přebírá model poruchovosti získaný na základě poruchovostních dat a apriorních expertních informací a je popsaný po částech monotonní kubickou hermitovskou spline funkcí. Na model poruchovosti je pak nově navázán model stavu zařízení z hlediska opotřebení. Tento nový model přímo vychází z modelu poruch, ale je snáze uchopitelný pro uživatele informačního systému, kteří mají na starost provádění údržby.
Abstrakt EN: The aim of this report is to describe dynamic model of the state of the individual power plant engine room equipment. This model will be part of an information system to support comprehensive maintenance of selected equipment of engine room. The purpose of the model is to predict the increased risk of defects due to the wear of the equipment for the maintenance planning in the following planning period based on the evolution of the state of wear. The description of the characteristics of types of equipment is based on condition monitoring and a priori expert information and is described by piecewise monotone Hermitian cubic spline functions. This failure model is used as base for modeling the state from the view of wear. This new model is directly derived from the failure model, but it is easier to grasp for users of the information system, who are responsible for maintenance.
Klíčová slova

Zpět

Patička