Přejít k obsahu


Databázový model informačního systému registru (ČNRDD)

Citace:
FETTER, M., HOUDOVÁ, L., BALÁK, O., PRŮCHA, O. Databázový model informačního systému registru (ČNRDD). Plzeň, ZČU v Plzni : ČNRDD, 2012. 1-41 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The database model of CNMDR information system
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: ČNRDD
Autoři: Ing. Miloš Fetter , Ing. Lucie Houdová , Ing. Oldřich Balák , Ing. Ondřej Průcha
Abstrakt CZ: Datový model informačního systému registru dárců kostní dřeně navržený pro databázový systém PostgreSQL a zpracovaný v case nástroji Toad data modeler. Definuje databázovou strukturu s využitím ERD (Entity Relationship Diagram) a základní databázové funkce potřebné k fungování informačního systému. Umožňuje vygenerování SQL/DDL skriptů pro vytvoření funkční databáze v PostgreSQL.
Abstrakt EN: The data model of the Czech National Marrow Donors Registry information system designed to PostgreSQL database system and processed in case tool Toad Data Modeler. Defines database structure, using ERD (Entity Relationship Diagram) and basic database functions needed to operate the information system. Allows to generate SQL / DDL script to create a functional database in PostgreSQL.
Klíčová slova

Zpět

Patička