Přejít k obsahu


Analýza používaných metod risk managementu a jejich aplikace při optimalizaci údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven

Citace:
VORÁČ, P., JELÍNEK, L., FETTER, M., FLÍDR, M. Analýza používaných metod risk managementu a jejich aplikace při optimalizaci údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven. Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita, 2012. 14 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Risk management methods in maintenance optimization of selected power plant engine room devices
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Přemysl Voráč , Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Miloš Fetter , Ing. Miroslav Flídr Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Moderní přístupy analýzy a řízení rizika jsou dnes velmi rozšířeným nástrojem pro optimalizaci nákladů spojených s činnostmi podniků ve všech sférách národní ekonomiky. Metody řízení rizik v ostatních oblastech průmyslu představují důležitý zdroj informací pro návrh postupů v oblasti energetiky. Tyto metody jsou dále rozvinuty a aplikovány do oblasti komplexní údržby energetických zařízení. Výsledné postupy jsou shrnuty do kompletní metodiky pro určení kritičnosti a pravděpodobnosti poruchy komponent systému; to umožní sestavení matice rizik, která poskytuje efektivní pohled na aktuální stav celého systému.
Abstrakt EN: Advanced risk management methods are commonly used as a cost optimization tool of corporal processes in economics. . Approaches used to manage risks in other industries are used to design new methods in power engineering. Resulting processes are summarized to a complex methodology describing the determination of the probability of a component failure and the impact of the failure on the system. Hence, the risk matrix can be developed which allows the monitoring of the current state of the whole system.
Klíčová slova

Zpět

Patička