Přejít k obsahu


Problem of Parent's Authority and its Solving in Balint Groups

Citace:
KOSÍKOVÁ, V., MIŇHOVÁ, J. Problem of Parent's Authority and its Solving in Balint Groups. Studia edukacyjne, 2011, roč. Neuveden, č. 17, s. 187-200. ISSN: 1233-6688
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Problem of Parent's Authority and its Solving in Balint Groups
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková Ph.D. , Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje průběh Balintovské skupiny v souvislosti s řešením problému rodičovské autority. V souvislosti s tím analyzuje pojetí autority z hlediska pedagogicko-psychologických teorií učení, dále se zabývá rodičovskou autoritou a výchovnými styly.
Abstrakt EN: The article describes the process of Balint group in connection with solving parent's authority problems. Continually to above it analyzes the authority concept from point of view of pedagogical-psychological education theories. Following issues are also the parent's authority and educational modules.
Klíčová slova

Zpět

Patička