Přejít k obsahu


Otázka mezí interpretace - Ecova reinterpretace otevřeného čtení

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Otázka mezí interpretace - Ecova reinterpretace otevřeného čtení. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 93-110. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Limits of interpretation – Eco’s reinterpretation of opera aperta
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem studie je formulovat signifikantní problémy, resp. otázky, které vyvstávají v interpretační praxi, vycházíme-li z teoretických pozic krajního poststrukturalismu, čímž bude vytvořen vhodný komparační rámec ke koncepci interpretace Umberta Eca, kterou lze do značné míry považovat (přinejmenším v aktuální podobě dané Mezemi interpretace) za reinterpretaci a korekci radikálního otevřeného čtení, které (jak bude dále ukázáno) dle Eca limituje, ne-li znemožňuje, konkrétní interpretační praxi a hodnocení jednotlivých interpretací.
Abstrakt EN: The study deals with the question of limits of interpretation in the context of contemporary literary theory, especially the conceptions which accent a reader’s autonomy of interpretation and examine text as an abstract entity. It particularly concentrates on the Eco’s concept of overinterpretation and the textual coherence as a criterion of falsification in literary theory and presents its strenghts and weaknesses in the above mentioned context and with regard to its applicability in interpretation practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička