Přejít k obsahu


Odstupné jako nárok při skončení pracovního poměru

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Odstupné jako nárok při skončení pracovního poměru. Právní zpravodaj, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 15-26.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Severance pay as an entitlement upon termination of employment
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o právním pojmu odstupného v pracovněprávních vztazích, popisuje odstupné při skončení pracovního poměru, jeho nárok ve zvláštních případech a některé případy skončení pracovního poměru, nezakládající nárok na odstupné. Dále pojednává o odstupném a podpoře v nezaměstnanosti.
Abstrakt EN: This paper deals with the legal concept of severance pay in labor relationships, describes severance pay upon termination of employment, his claim in special cases and some cases of termination of employment, which shall not be eligible for severance pay. It also deals with severance pay and unemployment compensation.
Klíčová slova

Zpět

Patička