Přejít k obsahu


Strength analysis of pin loaded composite plate

Citace:
BEK, L., KRYSTEK, J., KOTTNER, R. Strength analysis of pin loaded composite plate. In 14th International Conference APPLIED MECHANICS 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0097-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strength analysis of pin loaded composite plate
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lukáš Bek , Ing. Jan Krystek , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá pevnostní analýzou laminátové desky, která je k okolní konstrukci připojená kolíkem. Analýza byla prováděna v konečněprvkovém systému MSC.Marc, do nějž bylo implementováno pevnostní kritérium Puck pro prostorovou napjatost pomocí programovacího jazyka Fortran. Parametrické výpočtové modely byly vytvořeny v prostředí Matlab. Experimentální vzorky byly vyrobeny z uhlíkového kompozitu. Výsledky experimentů byly porovnány s numerickými simulacemi. Za účelem provedení experimentů bylo navrženo a vyrobeno speciální zařízení, jež je možné nainstalovat do trhacího stroje Zwick/Roell Z050. Toto zařízení umožnilo monitorování všech viditelných změn na experimentálních vzorcích pomocí fotoaparátu.
Abstrakt EN: This paper deals with the strength analysis of a laminated composite plate which is joined to a construction using a pin. The analysis was carried out in the finite element system MSC. Marc in which the Puck failure criterion for 3D stress state was implemented using the programming language Fortran. The finite element models were created parametrically in the Matlab software. Experimental specimens made of a carbon fibre composite were tested and results were compared to the numerical simulations. A special experimental device was designed and produced. This device is possible to install into the testing machine Zwick/Roell Z050. It allowed monitoring of all visible changes of the experimental specimens with a camera.
Klíčová slova

Zpět

Patička