Přejít k obsahu


Naqšbandíja haqqáníja, transnacionalismus a internet

Citace:
KŘÍŽEK, D. Naqšbandíja haqqáníja, transnacionalismus a internet. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. 12, č. 2, s. 41-51. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Naqshbandiyya haqqaniyya, transnationalism and internet
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Daniel Křížek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na koncept transnacionalismu a ukazuje, jak může být využíván v rámci výzkumu současného súfismu. Současný islámský mystický řád (taríqa) naqšbandíja haqqáníja zde slouží jako příklad. Jde o jednu z mladších větví obecně velmi úspěšné a rozšířené taríqy naqšbandíja, která má své kořeny v pozdním středověku. Haqqáníja je pozoruhodná v daném kontextu, protože dokázala po svém vzniku v sedmdesátých letech rozšířit svou působnost z Blízkého východu napříč celým světem a je obzvláště úspěšná v Evropě a Spojených státech.
Abstrakt EN: This article focuses on very popular concept of Transnationalism and shows how it can be used in research on contemporary Sufism. Contemporary mystic order (tariqa) Naqshbandiyya Haqqaniyya serves as the case here. It is one of the younger branches of generally very successful and widespread order Naqshbandiyya which has roots in late Middle Ages. Haqqaniyya is remarkable in given context because, apart from other things, it has spread across the world in few decades after its origins in early seventies and it is very successful in Europe and United States.
Klíčová slova

Zpět

Patička