Přejít k obsahu


Uživatelská prezentace aplikovaného výzkumu

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D. Uživatelská prezentace aplikovaného výzkumu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 64-69. ISBN: 978-80-7435-228-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Ekonomická fakulta ZČU v Plzni řeší výzkumný projekt TAČR Omega: Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství (2012TD010228), který staví na zkušenostech fakulty s managementem škol na jedné straně a s orientací řady pracovníků na projektový management. Dle upravené metodiky IPMA realizuje výzkumný tým šetření zejména na středních školách v českých krajích se zaměřením na rizika a změny ve vzdělávacích projektech. Příspěvek je zaměřen na řešení uživatelsky vhodného předání výstupů výzkumu prostřednictvím WBT koncovým uživatelům.
Abstrakt EN: Faculty of Economics implements research project TAČR Omega:Risk prevention and increase the effectiveness of implementation of educational projects in the schools (2012TD010228). The project uses the experience of the faculty with management of schools and experience in the field of project management. According to the modified methodology IPMA research team has carried out investigations in particular secondary schools in the Czech regions, focusing on risks and changes in educational projects. The paper is focused on customized solutions suitable transfer research outputs through WBT for users.
Klíčová slova

Zpět

Patička