Přejít k obsahu


Integrovaný talent management - nové paradigma pro talent management

Citace:
EGEROVÁ, D. Integrovaný talent management - nové paradigma pro talent management. Trendy v podnikání, 2012, roč. 2, č. 2, s. 8-13. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Integrated talent management - new paradigm for talent management.
Rok vydání: 2012
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Současné dynamicky proměnlivé a silně konkurenční podnikatelské protředí vyvolává potřebu nových přístupů, které umožňují organizaci úspěšne se vyrovnat se změnami jak v současnosti, tak i v budoucnu. V tomto kontextu se stává talent management jedním ze základních nástrojů a přístupů k řízení lidských zdrojů v organizaci. Záměrem článku je ukázat posun v paradigmatu talent managementu a objasnit samotný koncept integrovaný talent managemnt. Zároveň také objasnit, proč je pro organizaci důležité implementovat daný koncept.
Abstrakt EN: The current uncertain business environment drives the need for new approach that enable the organisation to deal successfully with the changes both today and in the future. In this context the concept of talent management has become one of the priorities for organisations and one of the fundamental resources management in organisation. The aim of the paper is to describe the paradigm shift in talent management and to clarify the concept of integrated talent management, as well as to explain why is desirable for organisation to implement talent management
Klíčová slova

Zpět

Patička