Přejít k obsahu


Extended mind: Is there anything at all to be externalised

Citace:
ŽÁČKOVÁ, E., ROMPORTL, J. Extended mind: Is there anything at all to be externalised. In Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications. Topics in Intelligent Engineering and Informatics (TIEI). Heidelberg: Springer, 2012. s. 213-221. ISBN: 978-3-642-34422-0 , ISSN: 2193-9411
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Extended mind: Is there anything at all to be externalised
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: PhDr. Eva Žáčková , Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá Clarkovou koncepcí rozšířené mysli a kritickou analýzou jeho čtyř základních kritérií externalizované kognitivní funkce. Pozornost je věnována zejména jazyku jako základnímu prostředku externalizace lidské kognice, a to včetně jeho paralingvistické roviny. Možnost aplikace teoretického konceptu externalizované mysli je dále v článku zkoumána v souvislosti s technologií řečové syntézy založené na technologii umělé inteligence, která v pragmatické rovině vystupuje jako potvrzení základní teze Clarkovy koncepce rozšířené mysli. Nicméně z filosofického hlediska se ukazuje, že základní kategorie této koncepce, totiž 'externí' a 'interní', jsou překvapivě problematické.
Abstrakt EN: The paper discusses Clark’s conception of extended mind and critically analyses his four criterions of externalised cognitive functions. Language as one of the most important means of externalisation is presented on the basis of Engelbart’s conception of human enhancement. Clark’s view of human–technology coupling is also strongly related to language which is regarded as a form of mind-transforming cognitive scaffolding. The material nature of language (as stressed by Clark in the domain of bodily gestures) is crucial for expression of mental concepts. This sup- ports the belief that human cognitive enhancement is possible via technical means (e.g. AI-based speech prosthesis). However, from the philosophical point of view, even the categories of externality and internality of cognitive processes are very tricky.
Klíčová slova

Zpět

Patička