Přejít k obsahu


Identification of parameters of viscoelastic material model with damage for large deformations in rubber

Citace:
HECZKO, J., KOTTNER, R. Identification of parameters of viscoelastic material model with damage for large deformations in rubber. In 14th International Conference APPLIED MECHANICS 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 73-76. ISBN: 978-80-261-0097-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Identification of parameters of viscoelastic material model with damage for large deformations in rubber
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Heczko , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu bylo vybrat vhodný model viskoelastického materiálu a identifikovat jeho parametry pro účely výpočtů pryžových součástek používaných v tramvajových kolech. Navíc byly uvažovány další typy neelastického chování (časově nezávislé, tj. porušení). Zvolený materiálový model je pětiparametrický Mooneyho-Rivlinův hyperelastický model rozšířený o uvažování viskoelasticity a nespojitého porušení (Mullinsova efektu). Byly provedeny zkoušky jednoosým tahem a tlakem při různých teplotách a byly vytvořeny konečněprvkové modely zkoušek za účelem definování cílové funkce. Proces identifikace parametrů byl proveden pomocí gradientního algoritmu, přičemž startovací bod byl hledán genetickým algoritmem.
Abstrakt EN: The aim of this research was to choose an appropriate viscoelastic material model and identify its parameters for the purpouse of computations of rubber parts used in tram wheels. In addition to that, other kinds of inelastic behavior (time independent, i.e. damage) were considered. The material model chosen was the five- parameter Mooney-Rivlin hyperelastic model with an extension for large-strain viscoelasticity and discontinuous damage (Mullins effect) model. Tests in uniaxial tension and compression at different temperatures were performed and finite elements method was used to model the experiments for the definition of an objective function. The process of identification was performed by using the gradient algorithm with the starting point determined by genetic algorithm.
Klíčová slova

Zpět

Patička