Přejít k obsahu


Podnikové informační systémy a DP

Citace:
ŠIMON, M., MAREŠ, J. Podnikové informační systémy a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-05-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Enterprise information systems and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Jaroslav Mareš CSc.
Abstrakt CZ: Tréninkový kurz je zaměřen na ERP systémy podporující podnikovou výrobu. Je členěn na 3 úrovně. Úvodní úroveň je spíše krátká a nejde do hloubky problematiky. Hledá odpovědi na závažné praktické otázky: co může ERP podnikům poskytovat, co můžou podniky od ERP očekávat, jak vybírat ERP ze spousty produktů na trhu, jak náklady na ERP plánovat, na co si dávat pozor, jaké potíže se mohou vyskytovat, atd. V základní úrovni se systematicky vysvětluje, jakou mají ERP vnitřní strukturu a jak pracují .Kurz neposkytuje povrchní encyklopedické informace ani nepoužívá obecně dostupné publikace, ale dosti podrobně interpretuje teorii, uvádí jasné příklady a inicializuje individuální cvičení. Je ukázáno, jak spolupracují důležité moduly ERP, jak ERP software podporuje plánování a operativní řízení, a jaká je v tom role člověka . Absolventi kurzu mohou být schopni navrhovat, hodnotit a zlepšovat podnikové procesy v jejich specifickém prostředí. Pokročilá úroveň je zaměřena na vztah PLM a ERP, které představují dva hlavní informační systémy v problematice. Oba mají důležité, rozdělené a doplňující se role a jejich integrace a efektivní spolupráce se stává nepostradatelnou. Jejich efektivní integrace je dosud značně omezena. Bohužel je značný nedostatek kvalitních informací v této oblasti, ale v poslední době se situace významně lepší. Tento kurz má za cíl prezentovat aktuální stav problematiky, který bude užitečný pro zájemce o uvedenou oblast.
Abstrakt EN: This training course focuses on ERP systems for manufacturing and is divided into three levels. The Introductory level is rather brief and goes into no depth. It looks for answers to important practical questions: what ERP actually can do, what businesses can expect from it, how to select from wide variety of ERP systems, what costs must be planned, what everybody should be beware of, what troubles could appear, etc. The Basic level explains systematically how are the manufacturing ERP systems internally structured and how they work. It brings no superficial encyclopedic information and does not copy ERP articles available everywhere. It is a detailed interpretation of known theory including many clear examples and number of individual exercises. It shows how the important ERP modules collaborate together, what planning and operational tasks can be done by ERP software and what still a human role is. The course graduates should be able to design, evaluate and improve business processes in their specific environments. The Advanced level is dedicated to ERP and PLM linking. In manufacturing, ERP and PLM really represent two major information systems. They both have an important, separate and complementary roles and their integration and effective collaboration is becoming increasingly vital. Effective ERP and PLM integration was in fact very limited until recently, but the situation is being improved now. Unfortunately, there is still a great lack of comprehensive and quality information in this much demanded area. Therefore this course strives for as complete and actual picture as possible, which could be handy for anybody interested.
Klíčová slova

Zpět

Patička