Přejít k obsahu


NC techniky a DP

Citace:
HNÁTÍK, J. NC techniky a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-11-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NC technology and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kurz se zabývá oblastí programování NC strojů a napojením na strukturu digitálního podniku. V první úrovni kurzu jsou obecně popsány možnosti tvorby NC programu. Jednotlivé možnosti jsou ukázány na příkladech. Dále se pak kurz věnuje především softwarové podpoře programování NC strojů pomocí CAM systémů. Druhá úroveň kurzu se zaměřuje především na využití CAM systémů. V příkladech podpořených i videoukázkami jsou představeny moduly pro tvorbu NC programů pro soustružení, 2.5D frézování a plynulé 3D frézování.
Abstrakt EN: The course concerns with the problems of NC machines programming and its connection to the structure of digital factory. The first level of the course describes the general possibilities of NC program creation. Individual possibility is shown in a example. Further, the course focuses especially on the software support of NC programming by CAM systems. The second level of the course focuses mainly on the CAM systems usage. Examples with videos introduces the modules for lathe machining, prismatic milling and continuous surface milling.
Klíčová slova

Zpět

Patička