Přejít k obsahu


Reverzní inženýrství a DP

Citace:
HNÁTÍK, J. Reverzní inženýrství a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-16-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reverse Engineering and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kurz se zabývá možnostmi RE (Reverse Engineering) a jeho napojením na strukturu digitálního podniku. V první úrovni kurzu jsou obecně popsány možnosti RE, zařízení a SW, který se k RE používá. Dále se pak kurz věnuje možnostem zpracování dat a konkrétním příkladům využití RE. Druhá úroveň kurzu se zaměřuje především na využití CAD systémů. V příkladech podpořených i videoukázkami jsou představeny moduly pro import digitalizovaných dat a rekonstrukci ploch modelu.
Abstrakt EN: The course concerns with the problems of RE (Reverse Engineering) and its connection to the structure of digital factory. The first level of the course describes the general possibilities of RE, devices and SW which is used by RE. Further, the course focuses especially on the data processing and individual examples of RE. The second level of the course focuses mainly on the CAD systems usage. Examples with videos introduces the modules for digitized data import and model surface reconstruction.
Klíčová slova

Zpět

Patička