Přejít k obsahu


Projektování výrobních systémů a DP

Citace:
BUREŠ, M., ŠRAJER, V., GÖRNER, T. Projektování výrobních systémů a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-10-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Designing Production Systems and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Vladimír Šrajer , Ing. Tomáš Görner
Abstrakt CZ: Tento kurz je zaměřen na dva základní aspekty, které je nutné sledovat při návrhu nebo úpravě výrobního systému. Jedná se o oblast ergonomie a prostorového uspořádání výrobního systému. V kurzu se mimo jiné setkáte se základními pojmy a pravidly v obou výše zmíněných oblastech a osvojíte si různé metody pro návrh kvalitního výrobního systému. Vedle teoretických základů vám kurz představí softwarovou podporu pro tuto oblast (softwary visTable, Delmia a Tecnomatix) a pomůže vám v orientaci v jejich funkcionalitách. Na praktických příkladech a cvičeních si pak své nabyté znalosti vyzkoušíte a prověříte. Samozřejmostí je také poukázání na vazby mezi ergonomií a prostorovým uspořádáním.
Abstrakt EN: This course is focused on two basic aspects that have to be followed when designing or modifying production system – ergonomics and spatial layout of production system. Moreover, the course will introduce you into basic terms and rules of above mentioned areas and you will acquire the knowledge of various methods concerning the design of high-quality production system. Besides the theoretical basis, the course includes the chapters about software support for this area (software visTable, Delmia and Tecnomatix) and it will help you in the orientation in their functionalities. On the practical examples and exercises you can practice and verify your acquired knowledge. Additionally, the links between ergonomics and spatial layout are highlighted.
Klíčová slova

Zpět

Patička