Přejít k obsahu


Virtuální realita a DP

Citace:
GÖRNER, T., HOŘEJŠÍ, P., KURKIN, O. Virtuální realita a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-07-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual Reality and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Ing. Ondřej Kurkin
Abstrakt CZ: Obsah kurzu je tvořen dvěma úrovněmi – úvodní a základní. Obsahem úvodní úrovně je základní seznámení s virtuální realitou a jejím vývojem od minulosti až do současnosti. Dále je vysvětlen princip stereoskopického vnímání obrazu, na který navazují informace o možnostech tvorby 3D vjemu. Jednotlivým možnostem zobrazení virtuální reality se věnuje kapitola o zobrazovacích zařízeních, na kterou pak navazují příklady praktického nasazení virtuální reality v automotive a obecně v dalších průmyslových aplikacích. Základní úroveň se věnuje tvorbě 3D prostoru, jeho grafice a softwarové podpoře pro tuto činnost. Dále je možné se seznámit s tzv. rozšířenou realitou. Dále budou účastníci kurzu seznámeni s laboratoří virtuální reality a ukázkami případových studií. Obě úrovně jsou doplněny mnoha obrázky, doplňujícími informacemi a video ukázkami.
Abstrakt EN: The content of the course consists of two levels - introductory and basic. The content of the introductory level is a basic introduction to Virtual Reality and its evolution from the past to the present. The principle of stereoscopic image perception is also explained. This part is followed by information about the possibilities of 3D perception. A chapter on imaging devices deals with options of virtual reality display, followed by examples of the deployment of virtual reality in the automotive industry and other industrial applications. The basic level is dedicated to creating the 3D space, and the graphics and software support for this activity. It is also possible to become familiar with Augmented Reality. In addition, you will be acquainted with the Laboratory of Virtual Reality and the examples of case studies. Both levels are accompanied by many images, additional information and video demonstrations.
Klíčová slova

Zpět

Patička