Přejít k obsahu


Přípravek pro měření pevnosti kolíkových spojů

Citace:
BEK, L., KOTTNER, R. Přípravek pro měření pevnosti kolíkových spojů. Praha, 2012.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental device for testing of pin joints
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Lukáš Bek , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem přídavného experimentálního zařízení pro testování kolíkových spojů kompozitních součástí. Toto zařízení je možné nainstalovat do trhacího stroje a umožňuje monitorování všech viditelných změn na experimentálních vzorcích pomocí fotoaparátu, což umožňuje vyhodnocení experimentů pomocí metody digitální korelace obrazu.
Abstrakt EN: This work deals with the desing of a special experimental device used for testing of pin joints of composite components. It is possible to install it into a testing machine and allows monitoring of all visible changes of experimental specimens with a camera what allows the evaluation of the experiments using the digital image correlation method.
Klíčová slova

Zpět

Patička