Přejít k obsahu


CAx a DP

Citace:
HAVEL, R., JANDA, P. CAx a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-09-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CAx and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Bc. Radek Havel , Ing. Petr Janda
Abstrakt CZ: Tento kurz se zabývá návrhem virtuálního prototypu výrobku. Jedná se o jednu z hlavních oblastí PLM, přičemž základním principem je úspora času a financí v této životní etapě výrobku. Účastník kurzu je zde seznámen nejen se současným stavem využití počítačové techniky v procesu konstruování, ale i s jeho vývojovým trendem do budoucnosti. Modul dále obsahuje několik výukových kapitol v reálném CAx systému, po jejichž absolvování si pak na jednoduchých příkladech může každý vyzkoušet práci konstruktéra. Hlavní důraz je kladen na tvorbu modelů a výkresové dokumentace, nicméně zde nechybí ani možnost vyzkoušet si jednoduchou numerickou simulaci.
Abstrakt EN: This course deals with the design of virtual prototype of product. Virtual prototyping is one of the major part of PLM, whereas the basic principle is reducing time and money invested in this stage of product life cycle. The trainee will be familiarized not only with the current state of the computer technology being used in the design process but also with the development trends in the future. The module also contains several training courses in real CAx system. The trainee can experience the work of designer on the simple examples. The lectures are focused on the creation of models and drawings. The Simple numerical simulation is also included.
Klíčová slova

Zpět

Patička