Přejít k obsahu


Znalostní management a DP

Citace:
HOREJC, J., FRIEDEL, L. Znalostní management a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-06-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge Management and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Doc. Ing. Jan Horejc Ph.D. , Ing. Libor Friedel
Abstrakt CZ: Rozvoj managementu ve 21. století přináší zcela novou kvalitu – uplatnění a masivnější využívání znalostí při řízení a rozvoji podniku. Znalosti se stávají významným ekonomickým zdrojem podniku, který ovšem – na rozdíl od ostatních zdrojů – se užitím nespotřebovává, ale zpravidla rozmnožuje. Je proto třeba vyhledávat a systematicky pracovat se znalostními pracovníky a znalostními týmy, rozvíjet (za pomocí moderních informačních technologií) základní znalostní procesy, zejména vyhledávání, využívání a přenos znalostí na další pracovníky tak, aby přispívali co nejvíce k dalšímu ekonomickému rozvoji podniku.
Abstrakt EN: The development of the management in the 21. century brings the new quality – massive usage of knowledge in company management and development. Knowledge has become an important economical resource of a company, which is not consumed but multiplied. It is necessary to search for and systematically collaborate with knowledge workers and knowledge teams, develop (with the aid of modern information technologies) basic knowledge processes, especially knowledge retrieval, use and transfer towards other colaborators. This approach contributes to further economic company development.
Klíčová slova

Zpět

Patička