Přejít k obsahu


Možnosti zařízení SMART Response – aktivizace žáků

Citace:
SIMBARTL, P., ŠTICH, L. Možnosti zařízení SMART Response – aktivizace žáků. In ISVK 2012 FPE : sborník příspěvků 2. interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 31-37. ISBN: 978-80-261-0155-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SMART Response equipment options – stimulate students
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petr Simbartl , Mgr. Lukáš Štich
Abstrakt CZ: V každé výuce je možné se setkat s pasivitou žáků a je vhodné je aktivizovat. Zařízení SMART Response umožňují okamžitou aktivizaci žáků během hodiny. Tato zařízení rovněž nabízí několik druhů testování dle nastavení. Pro testování volíme z několika druhů otázek. Tento systém vytváří ucelené testování se zobrazováním a kompletací výsledku pro každého žáka za celý rok. Během výuky tak dává okamžitou zpětnou vazbu pro každého žáka jednotlivě. Z hlediska učitele šetří práci s opravou testů, která však znamená delší přípravu samotného testu.
Abstrakt EN: Each instruction is possible to meet the passivity of students and it is should to activate. SMART Response devices allow immediate repond of students within the class.This device also offers several types of testing as set. For testing choose from several types of questions. This system creates a comprehensive testing and assembly displaying results for each student for the whole year. The courses gives immediate feedback to each student individually. From the teacher's view saving work with patch testing, but it means a longer test preparation.
Klíčová slova

Zpět

Patička