Přejít k obsahu


Interaktivní učebnice – tvorba vlastního interaktivního materiálu

Citace:
SIMBARTL, P. Interaktivní učebnice – tvorba vlastního interaktivního materiálu. In ISVK 2012 FPE : sborník příspěvků 2. interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 45-50. ISBN: 978-80-261-0155-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interactive textbooks – Creation of own interactive material
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Pro interaktivní výuku nemusíme vždy využívat interaktivní učebnici, ale můžeme využít i vlastního vytvořené interaktivního materiálu. Tyto námi vytvořené materiály je možno sdílet a tak usnadňovat přípravu na interaktivní výuku bez nutnosti interaktivní učebnice. Nachází se zde porovnání několika webových stránek pro sdílení multimediálně interaktivních výukových materiálů. Jejich způsob členění a pohled na obsah z hlediska výuky zeměpisu na druhém stupni ZŠ. Tyto materiály mají zkratku DUM – Digitální učební materiál.
Abstrakt EN: For interactive lessons do not always participate in interactive textbook, but we can also use own created interactive material. These materials are created by us to be shared and facilite the preparation of interactive teaching without textbooks interactive. There are several comparison websites for sharing multimedia-interactive learning materials. Their way of structure and look at the content in terms of geography teaching in secondary schools. These materials are abbreviated DLMs –Digital learning material.
Klíčová slova

Zpět

Patička