Přejít k obsahu


Validace interaktivních učebnic pro geografii na 2. st. ZŠ

Citace:
SIMBARTL, P. Validace interaktivních učebnic pro geografii na 2. st. ZŠ. In Information and Communication Technology in Education 2012. Ostrava: University of Ostrava, 2012. s. 222-233. ISBN: 978-80-7464-136-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Validation interactive textbooks for geography at the middle school.
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu je zjištění změny úrovně znalostí faktů, porozumění a zájmu při zařazení interaktivní učebnice zeměpisu jako vyučovacího prostředku do výuky. V současnosti je výzkum na počátku experimentu a jsou k dispozici teoretické poznatky obsahující aktuální stav v České republice a ve světě o zkoumaném problému. K dispozici je i plán výzkumu, který bude proveden v září 2012. Jsou zde navrženy výzkumné metody sběru dat, upozornění na ovlivňující faktory a způsob vyhodnocování výsledků.
Abstrakt EN: The research is focused on finding a level of change of fact knowledge, understanding and student motivation after implementing interactive textbook of geography into a teaching process. At present the state of research is just before experiment phase and there is a theoretical knowledge available on the subject in context of Czech Republic and other countries. There is a research plan available, that suggest an actual research will start at September 2012. The paper contains concepts of research and data gathering methods and focuses on factors that influence these methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička