Přejít k obsahu


MedIDEA - Medical Image Data Extgraction and Analysis

Citace:
KRATOCHVÍL, M., VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. MedIDEA - Medical Image Data Extgraction and Analysis. In BMEI 2012. Los Alamitos: IEEE, 2012. s. 225-229. ISBN: 978-1-4673-1182-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MedIDEA - Medical Image Data Extgraction and Analysis
Rok vydání: 2012
Místo konání: Los Alamitos
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Michal Kratochvíl , Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: Nejčastější zobrazovací technika před operací je výpočetní tomografie. Předoperační rozhodnutí postupu operace vyžaduje nejen vyhodnocení patologických nálezů, ale i celkovou anatomii, prokrvení a objem různých anatomických částí těla, které musí být přesně identifikovány. K dispozici je široká škála možností pro počítačově-asistované diagnózy, které by měly zpřesnit rozhodování a pomoci určit vhodný léčebný postup a také lze předejít zbytečným chirurgickým zákrokům. Klademe si za cíl komplexní systém pro počítačové zobrazovací metody, které může umožnit detekci a analýzu fokálních lézí, jejich lokalizace, posouzení perfuze a vlivu virtuální resekce včetně určení objemu resekované a zbývající tkáně. Doposud není takový systém komerčně dostupný.
Abstrakt EN: The most indicated imaging technique before operations is computed tomography. Preoperative deliberation requires not only its own evaluation of pathological findings, but also the overall anatomy, perfusion and volume of various anatomical parts, which must be accurately identified. There is a wide range for computer-assisted diagnosis, which should reduce and refine the assessment carried out by man and help better decide on the appropriate therapeutic procedure (resection, multiphase power, chemotherapy, ablation methods), and, among other things, reduce the number of unnecessary surgical procedures while on the other hand enabling the implementation of extensive resection. We aims to create a comprehensive system for computed imaging, which would allow the detection and analysis of focal lesions, determination of their segmental localisation, assessment of perfusion conditions and performance of a virtual resection including the establishment of volume resected and organ remaining. Such a system is not yet commercially available.
Klíčová slova

Zpět

Patička