Přejít k obsahu


MetaMed - Medical Meta Data Extraction and Manipulation Tool Used in the Semantically Interoperable Research Information System

Citace:
VČELÁK, P., KRATOCHVÍL, M., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. MetaMed - Medical Meta Data Extraction and Manipulation Tool Used in the Semantically Interoperable Research Information System. In BMEI 2012. Los Alamitos: IEEE, 2012. s. 1281-1285. ISBN: 978-1-4673-1182-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MetaMed - Medical Meta Data Extraction and Manipulation Tool Used in the Semantically Interoperable Research Information System
Rok vydání: 2012
Místo konání: Los Alamitos
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Petr Včelák , Ing. Michal Kratochvíl , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: MetaMed je nástroj pro extrakci dat a metadat z heterogenních medicínských dat. Jedná se o neinteraktivní konzolovou a open source aplikaci pro zpracování velkého objemu dat. Získaná metadata jsou uchována v podobě Resource Description Frameworku a strukturována použitím ontologií. Tento přístup umožňuje sémantickou interoperabilitu. Získaná metadata, jako index medicínských dat, řeší stále opakující se problémy s různými formáty souborů a jejich verzemi a lze dosáhnout lepšího výkonu při zpracování dat. Získaná data mohou být přímo využita v uživatelském rozhraní i pro dotazování se na zdrojová medicínská data. MetaMed a výzkumný informační systém jsou ověřeny na výzkumu orientovaném na cévní mozkové příhody.
Abstrakt EN: The MetaMed is a tool for data and meta data extraction primarily from a heterogeneous medical data. It is a non-interactive command line open source application for processing a large amount of data. An extracted meta data is stored in the Resource Description Framework and is structured by OWL ontologies. It enables a semantic interoperability. Meta data as an index data prevents us to solve different file format and version of raw files again and again for a following research. It enables a better performance. Indexed data can be directly used in a user interface and querying for an appropriate raw data can be done. The MetaMed and the research information system is confirmed with research primarily focused on a cerebrovascular diseases.
Klíčová slova

Zpět

Patička