Přejít k obsahu


Vtelenští ze Vtelna

Citace:
KILIÁN, J. Vtelenští ze Vtelna. 1. vyd. Mělník : Regionální muzeum Mělník, 2009, 158 s. ISBN: 978-80-903899-5-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vtelensky of Vtelno
Rok vydání: 2009
Místo konání: Mělník
Název zdroje: Regionální muzeum Mělník
Autoři: PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpracování dějin rytířského rodu Vtelenských ze Vtelna s těžištěm v předbělohorské době a se zvláštním zřetelem na budování jeho majetkové domény, na hospodaření, kulturní zájmy, všední den i rodinné a sociální vazby.
Abstrakt EN: The history of the Czech noble family Vtelenský of Vtelno with a focus in the 16th century and with an exceptional respect to its domain of property, economy, cultural interests, everyday life and familial and social relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička