Přejít k obsahu


Comparative summarization via Latent Semantic Analysis

Citace:
CAMPR, M., JEŽEK, K. Comparative summarization via Latent Semantic Analysis. In Latest Trends in Information Technology. Athény: WSEAS, 2012. s. 279-284. ISBN: 978-1-61804-134-0 , ISSN: 1790-5109
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative summarization via Latent Semantic Analysis
Rok vydání: 2012
Místo konání: Athény
Název zdroje: WSEAS
Autoři: Ing. Michal Campr , Prof. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek je primárně zaměřen na téma vícedokumentové komparativní sumarizace textu. Nejprve je zde definován samotný koncept komparativní sumarizace a následně jsou popsána již existující řešení tohoto problému. V poslední kapitole je navržena nová metoda komparativní sumarizace s využitím LSA (Latentní Sémantické Analýzy).
Abstrakt EN: The primary focus of this paper is multi-document comparative summarization. At first, the concept of comparative summarization is defined, and then the existing approaches are described. Finally, a new method using LSA (Latent Semantic Analysis) for comparative summarization is proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička