Přejít k obsahu


Negative Influences on Shielding Effectiveness

Citace:
HROMÁDKA, M. Negative Influences on Shielding Effectiveness. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts III.. Praha : BEN - technická literatura, 2012, s. 25-31. ISBN: 978-80-7300-460-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Negative Influences on Shielding Effectiveness
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: BEN - technická literatura
Autoři: Ing. Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje, jak může být měřena a počítána účinnost stínění (SE)​​. Jsou zde uvedené systémy pro měření SE a možnosti jejich využití v naší laboratoři. Dále jsou zde představeny některé faktory, které ovlivňují stínění, jako jsou díry a mezery v krytu nebo dutiny rezonance.
Abstrakt EN: This article describes how can be shielding effectiveness (SE) measured and calculated. There are mentioned systems for SE measuring and possibility of their usage in our laboratory. Then there are introduced some factors influencing shielding such as holes and gaps in cover or cavity resonance.
Klíčová slova

Zpět

Patička