Přejít k obsahu


A technique for simultaneous parameter identification and measurement calibration for overhead transmission lines

Citace:
HERING, P., JANEČEK, E. A technique for simultaneous parameter identification and measurement calibration for overhead transmission lines. In Recent Advances in Mechanical Engineering & Automatic Control. [S.l.]: WSEAS Press, 2012. s. 75-80. ISBN: 978-1-61804-142-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A technique for simultaneous parameter identification and measurement calibration for overhead transmission lines
Rok vydání: 2012
Místo konání: [S.l.]
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá on-line identifikací parametrů přenosového vedení ze synchronizovaných měření fázorů napětí a proudu pomocí jednotky PMU. Protože zejména měření proudů obsahují systematickou chybu, která silně ovlivňuje identifikované parametry, je navržena technika pro simultánní identifikaci parametrů a kalibraci měření. Podélné a příčné parametry vedení jsou rekurzivně odhadovány na základě fázorových měření a počasí pomocí rozšířeného Kalmanova filtru (EKF). Místo odhadu okamžité hodnoty odporu vedení jsou odhadovány teplota a referenční odpor vedení. Okamžitá hodnota odporu je následně vypočtena z těchto odhadů. Dvě případové studie identifikace parametrů a kalibrace měření na dvou 110kV přenosových vedení jsou prezentovány, aby prokázaly účinnost navrženého postupu.
Abstrakt EN: The paper deals with the on-line parameter identification of transmission lines from synchronized measurements of current and voltage phasors provided by the phasor measurement units (PMUs). Particularly because the current measurements contain a systematic error, which strongly influences identified parameters, a technique for simultaneous parameter identification and measurement calibration will be proposed. The series and shunt line parameters are recursively estimated from the phasor measurements and weather conditions using the extended Kalman filter (EKF). Actual line temperature and reference resistance are estimated instead of actual series resistance, which is then computed from these estimates. Two case studies based on data measured from two 110kV overhead transmission lines are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička