Přejít k obsahu


Učební pomůcka od Nadace IFRS

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Učební pomůcka od Nadace IFRS. In Nové požadavky na účetní výkazy v České republice. Praha: Oeconomica, 2012. s. 5-14. ISBN: 978-80-245-1904-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching Aid from IFRS Foundation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možností využití učebních modulů IFRS pro SME (Mezinárodního standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky) ve výuce účetnictví na středních a vysokých školách. Krátce charakterizuje IFRS pro SME, jeho strukturu a vývoj jeho zavádění. Větší pozornost je věnována možnostem pedagogického využití jednotlivých součástí učebních modulů včetně několika ukázek takového využití.
Abstrakt EN: The paper brings some examples of possible use IFRS for SMEs Training Modules in accounting education in schools on secondary and tertiary levels. It briefly summarizes the structure and the process of adoption of IFRS for SMEs. More attention is paid to the possibility of using individual parts of training modules in accounting education. Some examples of such use are included.
Klíčová slova

Zpět

Patička