Přejít k obsahu


Fire of Photovoltaic Panels Mounted on Buildings and Roofs

Citace:
BĚLÍK, M. Fire of Photovoltaic Panels Mounted on Buildings and Roofs. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts III.. Praha : BEN - technická literatura, 2012, s. 46-50. ISBN: 978-80-7300-460-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fire of Photovoltaic Panels Mounted on Buildings and Roofs
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: BEN - technická literatura
Autoři: Ing. Milan Bělík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá nebezpečím požáru fotovoltaických systémů montovaných na budovách a střechách. Cílem tohoto článku je vysvětlit požár v budově, požární odolnost a výkon fotovoltaického systému a možné způsoby hašení. Podrobně jsou popsány i specifická nebezpečí pro působící požární jednotky. Tento článek je také zaměřen na sekundární nebezpečí pro okolní předměty a osoby během a po požáru.
Abstrakt EN: This article deals with fire risks of photovoltaic systems mounted on buildings and roofs. The aim of the article is to explain the fire progress in building, fire rating and performance of photovoltaic system and possible ways of extinguishing. Specific dangers for acting fire units are described in detail. The article is also targeting on secondary hazards for surrounding objects and people during and after the fire.
Klíčová slova

Zpět

Patička