Přejít k obsahu


Femoro-tibial joint in the total knee arthroplasty

Citace:
KŘEN, J., JANSOVÁ, M., POKORNÝ, J., KOUDELA, K., KOUDELA, K. Femoro-tibial joint in the total knee arthroplasty. In 28th conference with international participation Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Femoro-tibial joint in the total knee arthroplasty
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Jiří Pokorný , K. Koudela , K. Koudela
Abstrakt CZ: V příspěvku je řešen problém interakce mezi femorální a tibiální komponentou totální náhrady kolenního kloubu. Synoviální kapalia v kolenním kloubu je modelována jako nenewtonská kapalina. Zde se omezujeme pouze na izotermické proudění viskózní nestlačitelné kapaliny. Pro zahrnutí vlivu změny viskozity v synovii je aplikován model zobecněné Newtonovy kapaliny. Pro modelování synovie je použit čtyřparametrický Carreaův a Crossův model.
Abstrakt EN: The paper deals with an interaction problem between femoral and tibial parts of the total knee joint replacement. The synovial fluid in the knee joint is modelled as a non-Newtonian fluid. In this contribution we limit to the case of the isothermal flow of a viscous incompressible fluid. In order to incorporate the effect of the rate of strain on the fluid characteristics the generalised Newtonian fluid of constitutive equation is used. For solution we will assume the viscosity function of the synovia in the form of four-parametric functions that are known as the Carreau´s and Cross´ model
Klíčová slova

Zpět

Patička