Přejít k obsahu


Finite element model of the operative treatment of pelvic ring fracture

Citace:
JANSOVÁ, M., KŘEN, J., PAVELKA, T., SALÁŠEK, M., WEISOVÁ, D. Finite element model of the operative treatment of pelvic ring fracture. In Human Biomechanics 2012. Praha: Institut of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 28-29. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite element model of the operative treatment of pelvic ring fracture
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institut of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Tomáš Pavelka , MUDr. Martin Salášek , MUDr. et Mgr. Drahomíra Weisová
Abstrakt CZ: Vytvořen konečnoprvkový model pánve pro porovnání stability několika metod fixace zlomeniny pánevního kruhu. Pánevní zlomeniny se dělí do několika skupin podle jejich umístění na prstenci. Jeden druh zlomeniny pánve je nestabilní transforaminální sakrální zlomenina (61-C1.3 podle AO klasifikace, typ II v ,,Pohlemann" klasifikaci). Existuje několik metod fixace tohoto typu zlomeniny. Jedním z nich je použití iliosacrálního šroubu. Cílem této studie je porovnat různé metody fixace zlomeniny pánevního prstence a jejich vliv na rozložení napětí v tkáni.
Abstrakt EN: The finite element model of the pelvic is created in order to compare the stability of several methods of fixing the pelvic ring fractures. Pelvic fractures are classified into several groups according to their location. One type of the pelvic fractures is an unstable transforaminal sacral fracture (61-C1.3 according AO classification, type II in Pohlemann classification). There are several methods of fixing this type of fracture. One of them is the use of an iliosacral screw. The aim of this study is to compare different methods of fixing the pelvic ring fractures and their influence on stress distribution in the tissue.
Klíčová slova

Zpět

Patička