Přejít k obsahu


Evaluace praktické výuky fyzioterapeutů

Citace:
FIRÝTOVÁ, R., VALEŠOVÁ, M. Evaluace praktické výuky fyzioterapeutů. In Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva Zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. s. 111-116. ISBN: 978-80-89352-84-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of practical training of Physiotherapists
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Autoři: Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Práce předkládá evaluační hodnocení praktické výuky předmětu Cvičení z fyzioterapie na Katedře fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za akademické roky 2008/09 - 2011/12. K výzkumu vedla potřeba ověřit kvalitu praktické výuky. Evaluační dotazník o 7 uzavřených otázkách a jedné otevřené byl rozdán studentům fyzioterapie na konci každého letního výukového semestru. Otázky směřovali ke kvalitě výuky. Z výsledků je patrné, že studenti preferují výuku odbornými asistenty katedry. Jejich zapojení do výuky se ale v současných podmínkách nového Zákona č. 372/2011 Sb. jeví jako velice složité. Je třeba zvýšit komunikaci s ambulantními zařízeními a zajistit lepší edukovanost studentů o účelu těchto praxí.
Abstrakt EN: The paper presents the evaluation of practical courses in Physiotherapy at the Department of Physiotherapy and Occupational Therapy, Faculty of Health Studies, the University of West Bohemia in Pilsen in academic years 2008/9 - 2011/12. The research was to verify the quality of practical teaching. The evaluative questionnaire of seven closed questions and one open question was distributed to students od physiotherapy at the end of every summer semester. Question were oriented to the quality od teaching. According to the results it is obvious that students prefer teaching by internal lecturers of the department. However, the involvement of internal teachers into practical teaching is apparently very difficult within current conditions due to the new Act No. 372/2011 Coll.
Klíčová slova

Zpět

Patička