Přejít k obsahu


Senzory par a plynů na bázi ftalocyaninů

Citace:
DŽUGAN, T. Senzory par a plynů na bázi ftalocyaninů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 115 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gas and vapor sensors based on phthalocyanines
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Džugan ,
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá využitím organických materiálů pro senzory par a plynů. První část práce se zabývá současným stavem senzorů par a plynů. Jsou zde definovány základní parametry senzorů a principy jejich funkce. V druhé části se práce detailně zabývá polovodičovými senzory, jejich topologií a různými druhy citlivých vrstev. Tyto vrstvy mohou být tvořeny anorganickými materiály nebo organickými materiály. Využitím ftalocyaninu pro citlivou vrstvu vlhkostního senzoru se zabývá další část práce. Byl studován vliv relativní vlhkosti a dalších analytů na elektrické vlastnosti vrstvy ftalocyaninu. Také byla zjištěna stabilita vrstvy senzorového elementu. Výsledky experimentů a jejich praktické využití jsou uvedeny v závěru práce.
Abstrakt EN: This paper deals with the usage of organic materials in gas and vapor sensors. The present state of gas and vapor sensors is described in the first part of the thesis. Basic parameters of sensors and their functional principles are also defined. The second part of thesis deals with the semiconductor sensors. Theirs topology and different types of sensitive layers are discussed. Inorganic or organic substances could be used as materials for sensitive layers. The subsequent part of this thesis is focused on the utilization of phthalocyanines as sensitive layers in humidity sensors. The impact of humidity and another analytes on electrical properties of sensor elements was observed. The stability of sensor elements was observed too. Finally the results of experiments and their practical applications are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička