Přejít k obsahu


Návrh prostředí pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů

Citace:
JANUŠKA, M., KURKIN, O., POÓR, P. Návrh prostředí pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů. ElectroScope, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 1-8. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of effective communication environment for large number of users across number of different business entities
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Ondřej Kurkin , Ing. Peter Poór Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaný článek se zabývá obecným popisem požadavků na komunikační prostředí efektivně využitelné pro podporu konceptu virtuálních firem respektive pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů. Článek je stručným nastíněním problematiky, kterou se podrobně zabývá disertační práce autora.
Abstrakt EN: This paper deals with description of requirements for communication environment effectively usable for virtual enterprise paradigm support or for effective communication between large number of users across number of different business subjects. The paper briefly introduce communication problems in virtual enterprise paradigm and theoretical design of appropriate communication environment. Detail description and process analysis is available in author dissertation thesis.
Klíčová slova

Zpět

Patička