Přejít k obsahu


Návrh technologie energeticky úsporného polovodičového systému veřejného osvětlení

Citace:
FORMÁNEK, J. Návrh technologie energeticky úsporného polovodičového systému veřejného osvětlení. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy-efficient semiconductor lighting system
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Lefit Ústí, s.r.o., Ústí nad Labem
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Ověřená technologie Energeticky úsporného polovodičového systému veřejného osvětlení se věnuje vývoji, popisu, určení a návrhu osvětlení prostor s minimálními nároky na spotřebu elektrické energie se zachováním hygienických norem pro intenzitu osvětlení. Tento návrh je zpracován pro nasazení do reálných podmínek, kde je důležité dodržení předpisů, odolnosti proti vandalismu, jednoduchosti montáže i oblast rentability v ekonomické oblasti.
Abstrakt EN: The certified technology of Energy-efficient semiconductor lighting system is aimed to development, description, identification and design of lighting spaces with minimal power consumption while maintaining health standards for light intensity. This proposal has been prepared for use in real-world conditions, where it is important to compliance, resistance to vandalism, ease of installation and the area of profitability in the economic field.
Klíčová slova

Zpět

Patička