Přejít k obsahu


FACILITY MANAGEMENT AS INNOVATIVE TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF SUPPORTING COMPANY ACTIVITIES

Citace:
POÓR, P., KUCHTOVÁ, N., LEEDER, E., JANUŠKA, M. FACILITY MANAGEMENT AS INNOVATIVE TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF SUPPORTING COMPANY ACTIVITIES. MM Science Journal, 2012, roč. Neuveden, č. 3, s. 340-345. ISSN: 1805-0476
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FACILITY MANAGEMENT AS INNOVATIVE TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF SUPPORTING COMPANY ACTIVITIES
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Peter Poór Ph.D. , Ing. Nikol Kuchtová , Prof. Ing. Edvard Leeder CSc. , Ing. Martin Januška Ph.D.
Abstrakt CZ: Obecně platí, že všechny organizace, ať už veřejné nebo soukromé, využívají budovy, vlastnosti a služby (podpůrné služby) s cílem podpořit své hlavní činnosti. Koordinací těchto statků a služeb, s využitím manažerských dovedností a začlenění různých změn do prostředí; facility management (FM) ovlivňuje schopnost jednat proaktivně a zajistit všechny své požadavky.Cílem FM je posílení (pokud jde o hlavní výrobní tok) hraničních procesů a systémů, aby zaměstnanci podávalií lepší výkon a přispěli k celkovému úspěchu podnikání organizace. Prezentovaný č lánek se zabývá problematikou zavádění a využívání CAFM softwaru ProFM, který má v důsledku, zjednodušení a modernizaci správy budov. To následně shrnuje výhody používání FM v organizaci.
Abstrakt EN: In general, all organizations, whether public or private, use buildings, properties and services (support services) in order to support its core activities. By coordination of these assets and services; use of management skills and incorporation of various changes inenvironment; facility management (FM) affects its ability to act proactively and ensure all its requirements. The aim of FM is to strengthen (in terms of main production flow) boundary processes and systems, to allow workers (with their help) give better performance and contribute to overall success of business organization. Presented article deals with implementation and use of CAFM software ProFM, which has in result, simplification and streamlining of building management. It subsequently summarizes the advantages of using FM in organization.
Klíčová slova

Zpět

Patička