Přejít k obsahu


MVD Pump Save 2012

Citace:
SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. MVD Pump Save 2012. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MVD Pump Save 2012
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Sirový , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: MVD Pump Save 2012 je expertní systém určený pro kvalifikovaný návrh, komplexní srovnání a optimalizaci zejména výkonových čerpacích systémů. Primárně je zaměřen na řešení čerpacích systémů v tepelných a jaderných elektrárnách, teplárnách nebo čerpacích stanicích. MVD Pump Save 2012 je komplexní nástroj, kterým je možné analyzovat nejen samotný hydraulický systém, ale je určen pro řešení kompletní analýzy čerpacího systému od hydraulického systému, čerpadla, pohonu až po napájecí síť. Software srovnává klasické metody regulace průtoku – bypass, škrcení, on-off řízení či otáčkové řízení pomocí hydrodynamické spojky s regulací průtoku pomocí otáčkové regulace řešené motorem napájeným z frekvenčního měniče. Integrovány jsou i ekonomické funkce pro srovnání jednotlivých variant.
Abstrakt EN: MVD Pump Save 2012 is an expert system developed for qualified design and complex comparison and optimization of pumping systems. Primarily, it is focused on pumping systems in thermal / nuclear power plants and pumping stations. The tool is intended for optimization of the whole system from hydraulic part including hydraulic system and pump over drive to power supply network. It is able to compare classical flow control methods - bypass, throttling, on-off control and pump variable speed control with hydrodynamic coupling with pump variable speed control with the motor fed by frequency converter. Functions for economical comparison are also included.
Klíčová slova

Zpět

Patička