Přejít k obsahu


MVD Fan Save 2012

Citace:
SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. MVD Fan Save 2012. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MVD Fan Save 2012
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Sirový , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: MVD Fan Save 2012 je expertní systém určený pro kvalifikovaný návrh, komplexní srovnání a optimalizaci zejména výkonových ventilátorových systémů. Primárně je zaměřen na řešení ventilátorových systémů v tepelných elektrárnách a teplárnách. MVD Fan Save 2012 je komplexní nástroj, kterým je možné provést detailní analýzu řešené případové studie od pneumatického systému, ventilátoru, pohonu až po napájecí síť. Software podporuje jak axiální, tak radiální typy ventilátorů včetně nejpoužívanějších typů regulací průtoku. Klasické metody regulace průtoku jsou porovnávány s metodou regulace průtoku ventilátoru změnou otáček pohonu ventilátoru, který je řešen motorem napájeným z frekvenčního měniče. Integrovány jsou i ekonomické funkce pro srovnání jednotlivých variant.
Abstrakt EN: MVD Fan Save 2012 is an expert system developed for qualified design and complex comparison and optimization of fan systems. Primarily, it is focused on fun systems in thermal / nuclear power plants. The tool is intended for optimization of the whole system from pneumatic part including pneumatic system and fan over drive to power supply network. The tool supports both axial and radial type of fans including the most commonly used flow control methods. Classical flow control methods are compared with variable speed flow control method using motor fed by frequency converter. Functions for economical comparison are also included.
Klíčová slova

Zpět

Patička