Přejít k obsahu


Nákupní turistika v přeshraničních aktivitách obyvatel Litvínova

Citace:
CIMLER, P., MIZUŇOVÁ, M. Nákupní turistika v přeshraničních aktivitách obyvatel Litvínova. In Česko-saské pohraničí - prostor konkurence a/nebo kooperace?. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 107-118. ISBN: 978-80-7414-514-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shopping tourism in crossborder activities of Litvinov inhabitants
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , bc, Michaela Mizuňová
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu přeshraničních aktivit respondentů-obyvatel Litvínova se zaměřením na přeshraniční nákupy v Sasku, jejich důvody a souvislosti.
Abstrakt EN: The paper presents research results of crossborder activities of respondents - Litvinov inhabitants with focus on crossborder shopping in Saxony, its reasons and context.
Klíčová slova

Zpět

Patička