Přejít k obsahu


Média jako didaktické prostředky procesu vzdělávání na vysokých školách ekonomického zaměření

Citace:
HINKE, J., ŠRÉDL, K. Média jako didaktické prostředky procesu vzdělávání na vysokých školách ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. X3, s. 10-14. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MEDIA AS A DIDACTICAL MEANS OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT UNIVERSITIES OF ECONOMICS
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , doc.Ing.PhDr. Karel Šrédl CSc.
Abstrakt CZ: Média stále více pronikají do vzdělávacího procesu a tedy i do vzdělávání na vysokých školách. Média umožňují přijímat informace všemi smysly, tudíž výrazně pomáhají jak studentům, tak vyučujícím. Cílem příspěvku je definovat jednotlivé druhy médií použitelných na vysokých školách zejména ekonomického zaměření a dále analyzovat jejich využití ve vzdělávacím procesu.
Abstrakt EN: Media more and more permeate into the educational process and therefore into the education at universities. Media allow to receive information with all your senses, thus extensively help both students and teachers. The aim of this paper is to define types of media you can use especially at universities of economics and also to analyze their use in the educational process.
Klíčová slova

Zpět

Patička