Přejít k obsahu


Nové trendy ve vzdělávacím procesu finančního účetnictví na FEK ZČU v Plzni

Citace:
HINKE, J., ZBORKOVÁ, J. Nové trendy ve vzdělávacím procesu finančního účetnictví na FEK ZČU v Plzni. In Nové požadavky na účetní výkazy v České republice. Praha: Oeconomica, 2012. s. 38-42. ISBN: 978-80-245-1904-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New trends in the educational process of financial accounting at the University of West Bohemia in Pilsen - Faculty of Economics
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Zborková
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na vzdělávací proces předmětů finančního účetnictví FEK ZČU v Plzni. Popisuje proces výuky, činnosti podporující výuku a způsoby ověřování znalostí. Dále jsou zde hodnoceny inovace realizované v předmětech finančního účetnictví v akademických letech 2011-2013 zejména inovace provedené prostřednictvím projektu FRVŠ č. F78/2012.
Abstrakt EN: The paper focuses on the educational process of financial accounting at FEK ZČU in Pilsen. It describes the process of teaching, activities supporting teaching and methods of verifying knowledge. There are also evaluated innovations implemented in courses of financial accounting in the academic years 2011-2013, particularly innovations implemented through the project FRVŠ No. F78/2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička