Přejít k obsahu


Význam týmové spolupráce při praktické výuce ergoterapeutů

Citace:
VALEŠOVÁ, M., ZAHRADNICKÁ, I., FIRÝTOVÁ, R. Význam týmové spolupráce při praktické výuce ergoterapeutů. Ostrava, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Mgr. Ilona Zahradnická , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Hlavním problémem, se kterým se každoročně Katedra fyzioterapie a ergoterapie (dále KFE) Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni potýká, je nedostatek klinických pracovišť pro výuku Cvičení z léčebné ergoterapie. Každoročně KFE provádí evaluaci a hodnotí kvalitu výuky předmětu Cvičení z léčebné ergoterapie. Evaluace opakovaně odkrývá řadu zásadních nedostatků ve výuce, poukazuje na nedostatek odborných pracovníků (ergoterapeutů), na špatnou vybavenost pracovišť a na nedostatečně vedenou dokumentaci. Navrhovaným opatřením je hledat nová vhodná pracoviště a zajištění výuky předmětu Cvičení z léčebné ergoterapie pod vedením odborných asistentů katedry. Tím se zajistí kvalita výuky i potřebná návaznost teorie na praxi. V evaluacích paradoxně studenti cenili praxi na pracovištích, kde se na výuce nepodíleli ergoterapeuti, pracoviště nebylo vybaveno žádnými ergoterapeutickými pomůckami a výuku vedli fyzioterapeuti. Studenti oceňovali především seznámení s diagnózami a jejich vyšetřením, které doplňovali o specifické ergoterapeutické vyšetření a schopnost fyzioterapeuta efektivním způsobem vertikalizovat klienta a provádět nácvik chůze o ortopedicko protetické pomůcce. Fyzioterapeut zvládá využívání opor pro otáčení, posazování a pro chůzi lépe než ergoterapeuti v sociálních zařízeních nebo na klinických pracovištích. Fyzioterapeut byl přínosem i v ergoterapii ruky, hlavně při realizaci přípravných technik – měkké techniky, míčkování, mobilizace kloubů ruky a zápěstí.
Klíčová slova

Zpět

Patička