Přejít k obsahu


Paralelizace výpočtu minimální vzdálenosti lineárních blokových kódů

Citace:
BROULÍM, J. Paralelizace výpočtu minimální vzdálenosti lineárních blokových kódů. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 13-16. ISBN: 978-80-261-0119-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parallel calculating the minimum distance of linear block codes
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Broulím
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možností rychlého výpočtu minimální vzdálenosti lineárních blokových kódů. Pro urychlení jsou využívány paralelní algoritmy. Bylo provedeno měření doby výpočtu minimální vzdálenosti.
Abstrakt EN: The paper presents a fast calculation of the minimum distance of linear block codes. There was implemented a parallel algorithm for the calculation of the minimum distance and several tests focused on an execution time of the algorithm were performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička