Přejít k obsahu


An der Grenze zweier Welten: Die tsechoslowakisch-bayerische Grenze 1948-1989

Citace:
JÍLEK, T., MORÁVKOVÁ, N., ADÁMEK, K., MEINKE, M. An der Grenze zweier Welten: Die tsechoslowakisch-bayerische Grenze 1948-1989. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 48 s. ISBN: 978-80-261-0007-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: On the border of two worlds: Czechoslovakia-Bavarian border 1948-1989
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. PhDr. Tomáš Jílek CSc. , PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Karel Adámek , Markus Meinke
Abstrakt CZ: Publikace přináší vybrané výsledky výzkumu, který se uskutečnil v rámci projektu "Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945-2008" v rámci Cíle 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Jejím hlavním cílem je podat obraz česko-bavorské hranice v letech 1948-1989.Snaží se zmapovat způsoby ostrahy státní hranice v době studené války, poukázat na praktiky totalitního režimu a problémy s tím spojené.
Abstrakt EN: The publication presents selected results of research that took place within the project "History of Czech-Bavarian border region in the years 1945-2008" under Objective 3 Czech Republic-Free State of Bavaria 2007-2013. Its main objective is to give a picture of the Czech-Bavarian border in 1948-1989.Snaží to chart ways of guarding the border during the Cold War, to identify the practices of the totalitarian regime and associated problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička