Přejít k obsahu


WEB Technologies and Services

Citace:
FIALA, D. WEB Technologies and Services. 2012.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: WEB Technologies and Services
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D.
Abstrakt CZ: Přednáška se zabývá webovými skriptovacími technologiemi pro tvorbu dynamických webových stránek. Popsány jsou skriptovací jazyky jak na straně serveru, tak na straně klienta, a uvedeny jsou jejich příklady (PHP, JavaScript). Nakonec je zaveden pojem webová služba a osvětlen na několika současných příkladech.
Abstrakt EN: The lecture deals with scripting technologies for dynamic web pages. Both server-side scripting and client-side scripting languages are considered and their examples (PHP and JavaScript) are given. Finally, the notion of a web service is explained and a few examples of current web services are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička