Přejít k obsahu


Domácí násilí aneb jak se správně po právní stránce bránit násilníkovi

Citace:
DITTRICH, M. Domácí násilí aneb jak se správně po právní stránce bránit násilníkovi. Diagnóza v ošetřovatelství, 2011, roč. 7, č. 2, s. 28-29. ISSN: 1801-1349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Domestic violence or how to legally correct defend rapist
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: V článku autor uvádí, že domácí násilí jako jev bezpochyby existovalo ve společnosti od nepaměti. Většinou se jedná o násilí ze strany mužů na ženách, které jsou fyzicky slabší. V ojedinělých případech se však lze setkat i s domácím násilím páchaným ze strany žen na mužích.
Abstrakt EN: In the article the author states, that domestic violence as a phenomenon undoubtedly existed in society since time immemorial. They are mostly of violence by men against women, who are physically weaker. In rare cases, however, may encounter domestic violence perpetrated by women on men.
Klíčová slova

Zpět

Patička